INWENTARYZACJA 3D

Skanowanie 3D w przemyśle - strona głównaWykonujemy inwentaryzacje 3D wykorzystując do tego technologię skanowania laserowego. Skanowanie laserowe niezwykle przyspiesza proces inwentaryzacji nawet najbardziej wymagających obiektów zabytkowych i przemysłowych. Pozyskaną chmurą punktów cechuje bardzo duża szczegółowość i precyzja, spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów oraz konserwatorów zabytków.

Sporządzenie dokumentacji architektonicznej lub opracowanie inteligentnych modeli 3D (BIM), tworzy się na podstawie skanów. W przypadku tworzenia dokumentacji płaskiej 2D, chmurę punktów lub wcześniej utworzony model 3D, przecina się płaszczyznami, otrzymując dokładne rzuty i wymagane przekroje.

CZAS – skanowanie laserowe jest kilkukrotnie szybsze od tradycyjnych technik inwentaryzacji

SZCZEGÓŁOWOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ – skanowanie laserowe dostarcza pełnej informacji 3D obiektu, a nie pojedynczych punktów

OSZCZĘDNOŚĆ – czas i kompletność danych przekłada się na niższe koszty realizacji

DODATKOWE ANALIZY – kompletność umożliwia w każdej chwili wykonanie dodatkowych analiz przestrzennych, bez konieczności ponownego skanowania 3D

Produkt końcowy:

  • dokumentacja wykonawcza zaprojektowanych elementów wzmacniających konstrukcje oraz instalacją nowych systemów
  • rzuty kondygnacji, przekroje budynków, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, zabytkowych itp.
  • rzuty elewacji obiektów zabytkowych
  • dokumentacja konserwatorska
  • inwentaryzacja instalacji przemysłowych, obiektów inżynierskich
  • analizy przestrzenne: pionowość, ugięcia, widoczność obiektów

Zachęcam do zapoznania się z poszczególnymi przypadkami dziedzin, w których skanowanie 3D jest wykorzystywane. Jeżeli chcą Państwo wykorzystać moje usługi w swoich projektach, bardzo proszę o kontakt. Każde zapytanie dokładnie przeanalizuję z Państwem, w celu znalezienia najefektywniejszego rozwiązania.