Dworzec PKP Prabuty – skanowanie 3D

Pełną inwentaryzację 3D z wykorzystaniem technologii skanowania 3D wykonano w Dworcu PKP w Prabutach. Głównym celem skanowania 3D, było opracowanie modelu 3D wraz z pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną, która posłuży do dalszych celów planistycznych. Skanowanie 3D pozwoliło na zachowanie bardzo restrykcyjnych terminów opracowania dokumentacji.

Powierzchnia użytkowa: 1 184 m2

Kubatura: 6 100 m3

Korzyści:

  • dokładność opracowania +/- 5 mm;
  • skanowanie 3D nie wpłynęło w żaden sposób na funkcjonowanie dworca PKP;
  • w szybki sposób tworzone są przekroje w dowolnym miejscu;
  • wykonanie inteligentnego modelu 3D BIM (scan2bim);
  • współpraca z wieloma branżystami podczas projektu modernizacji lub rozbudowy;
  • możliwość dokonywania wirtualnych inspekcji, bez opuszczania biura;
  • WebShare – wysokorozdzielcze panoramiczne sceny.
Skanowanie 3D PKP Dworzec Prabuty
OdtwórzPlay
Skanowanie 3D PKP Dworzec Prabuty
previous arrow
next arrow