Inwentaryzacja 3D elektrowni PGE Opole

W północnej części Opola, poniżej ujścia rzeki Mała Panew do Odry, znajduje się Elektrownia PGE Opole. Jej głównym zadaniem jest zapewnianie korzystnych warunków zasilania zurbanizowanego i uprzemysłowionego regionu.

Elektrownia została przez zeskanowana w celu pozyskania precyzyjnych informacji o całej instalacji oraz wszystkich urządzeniach, niezbędnych do wykonania odpowiedniej modernizacji i wychwycenia ewentualnych kolizji. Wykorzystaliśmy do tego zadania skaner firmy FARO Focus x130. By zapewnić optymalną dokładność, na terenie elektrowni założona została osnowa geodezyjna. Prace pomiarowe zajęły 27 dni, obejmowały one osiem obszernych obiektów: cztery 7-kondygnacyjne i cztery 3-kondygnacyjne. Wykonano 2872 skany w odcieniach intensywności odbicia wiązki lasera. Dodatkowo wykonano kolorowe panoramy 360 w wysokiej rozdzielczości , która przewyższała 100Mpix.

Korzyści:

  • zdalne wykonanie planów i projektów modernizacyjnych;
  • ograniczenie do minimum inspekcji w elektrowni;
  • znaczne ułatwienie pracy i oszczędność czasu projektantów, poprzez wyeliminowanie ewentualnych kolizji na etapie realizacji projektu, bazującego na nieaktualnej dokumentacji technicznej inwestycji;
  • brak wpływu na pracę urządzeń znajdujących się na terenie elektrowni podczas wykonywania pomiarów.
2017-07 - PGE Opole_1
2017-07 - PGE Opole_10
2017-07 - PGE Opole_3
2017-07 - PGE Opole_4
2017-07 - PGE Opole_5
2017-07 - PGE Opole_6
2017-07 - PGE Opole_7
2017-07 - PGE Opole_8
2017-07 - PGE Opole_9
2017-07 - PGE Opole_2
previous arrow
next arrow
2017-07 - PGE Opole_1
2017-07 - PGE Opole_10
2017-07 - PGE Opole_3
2017-07 - PGE Opole_4
2017-07 - PGE Opole_5
2017-07 - PGE Opole_6
2017-07 - PGE Opole_7
2017-07 - PGE Opole_8
2017-07 - PGE Opole_9
2017-07 - PGE Opole_2
previous arrow
next arrow