Modele 3D wykopalisk archeologicznych w Barczewku

W 2013 r. Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze rozpoczęły realizacje polsko-niemieckiego projektu badań średniowiecznego miasta z wykorzystaniem technik nieinwazyjnych.

Scan 3D miało przyjemność uczestniczenia w prowadzonych badaniach archeologicznych, przez zespół archeologów w Barczewku. Wspólnie z firmą Metrotech, zeskanowano skanerem FaroFocus 3D x130 oraz wykonano serię zdjęć odkrywek archeologicznych, w celu opracowania fotogrametrycznych modeli 3D. Modele 3D posłużyły do przygotowania wizualizacji, dzięki którym możliwe jest poznanie historii Barczewka.

3D model
3D model
Model 3D
3D model
Model 3D
Model 3D
Model 3D
scan 3D - 3D modelling archaeological excavations - Barczewko
OdtwórzPlay
Alt-Wartenburg/Barczewko na Warmii - badania archeologiczne 2013-2015
OdtwórzPlay
previous arrow
next arrow
3D model
3D model
Model 3D
3D model
Model 3D
Model 3D
Model 3D
scan 3D - 3D modelling archaeological excavations - Barczewko
Alt-Wartenburg/Barczewko na Warmii - badania archeologiczne 2013-2015
previous arrow
next arrow