ANALIZY PRZESTRZENNE

Skanowanie 3D można wykorzystać do wszelakich analiz przestrzennych. Dostępna technologia, znacznie przyspiesza ten proces, bazując na dokładnych danych przestrzennych. W zależności od problemu przestrzennego wykorzystujemy skanery precyzyjne, skanery geodezyjne, drony, georadar lub ich kombinację. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, użyciu najnowszych skanerów 3D oraz specjalistycznego oprogramowania, dostarczamy raporty 3D, w których zawieramy wszystkie niezbędne informacje.

Zastosowanie:

  • badanie pionowości ścian;
  • analiza równości posadzek;
  • sondowanie zbiorników – obliczenia objętości netto i brutto;
  • analiza nasłonecznienia;
  • badanie kolizyjności projektowej;
  • weryfikacja w trakcie budowy (architektury, konstrukcji, instalacji);
  • analiza kolizyjności przy transporcie obiektów wielkogabarytowych;
  • wykrycie infrastruktury podziemnej, przed odwiertami.