DRONY – FOTOGRAMETRIA

Lubuczewo
RATUSZ SŁUPSK DRON
Baluckiego 2
SZCZECIN
BALUCKIEGO
previous arrow
next arrow
Shadow
Wykorzystanie dronów w dziedzinie geodezji jest coraz powszechniejszą formą pozyskiwania danych przestrzennych. Zastosowanie UAV z funkcją GPS do opracowań lotniczych jest korzystniejszym rozwiązaniem, pod względem opłacalności wykonania danego zobrazowania, w porównaniu z wynajęciem samolotu czy też helikoptera. Użycie bezzałogowego statku powietrznego pozwala nam nie tylko zoptymalizować czas pracy przy zachowaniu wymaganej precyzji, ale także zestawić wyniki pracy z materiałami pozyskanymi z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Głównym produktem jaki otrzymujemy z nalotu fotogrametrycznego, przeprowadzonego za pomcą BSP jest:
 • Numeryczny Model Terenu(NMT), który jest cyfrowym odzwierciedleniem ukształtowania powierzchni terenu;
 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu(NMPT), który przedstawia model powierzchni wraz z elementami naturalnymi i antropogenicznymi.

Modele te znalazły szereg zastosowań w branżach: budowlanych, drogownictwie, górnictwie, telekomunikacji, zabytkach, turystyce i rolnictwie.

Drony wykorzystujemy do zadań związanych z różnego rodzaju inspekcjami trudno dostępnych miejsc np. farm wiatrowych, dachów, hałd itp., poprzez wykonywanie zdjęć czy też nagrań wideo. UAV znalazły zastosowanie również w pracach związanych z oceną stanu technicznego budynków, obiektów infrastruktury krytycznej. Możliwość tworzenia modeli 3D rzeczywistych obiektów z połączeniem skanowania laserowego 3D, pozwala na wierne odwzorowanie budynków, obiektów dziedzictwa kulturowego i innych.
Bezzałogowce wykorzystujemy także do tworzenia ortofotomap, które charakteryzuję się parametrami umożliwiającymi wykonanie aktualizacji map zasadniczych, regulacji stanu prawnego lub wykorzystanie jako materiał do dalszego planowania przestrzennego.
Niemetryczne zdjęcia pozyskane z nalotu, pozwalają na uzyskanie trójwymiarowego modelu, poprzez rozpoznanie tych samych punktów z wielu położeń kamery. Następnie, model 3D można zaprezentować w postaci gęstej chmury punktów i poddać dalszej analizie przestrzennej oraz obliczeniom.

GŁÓWNE ZALETY:

 • szybsze pozyskanie danych przestrzennych w stosunku do pomiarów klasycznych,
 • wysoka jakość finalnego produktu,
 • możliwość łączenia danych ze skanowaniem laserowym, uzyskując jeszcze większą dokładność i jakość,
 • bezinwazyjny pomiar obszarów trudno dostępnych,
 • świetny sposób wizualizacji danych.

ZASTOSOWANIE:

 • opracowanie modeli 3D,
 • tworzenie ortofotomap,
 • inspekcje techniczne trudno dostępnych obiektów,
 • tworzenie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
 • zdjęcia, powietrzne panoramy 360.

Inwentaryzacja 3D hali

Projektowanie dodatkowych systemów czy nowoczesnych rozwiązań dla istniejących obiektów, takich […]