EDUKACJA

SMARTTECH 3D edu – program dla edukacji.

W ramach programu SMARTTECH 3D EDU wdrożyliśmy już systemy na ponad 30 uczelniach między innymi: Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wyposażyliśmy laboratorium Mechatroniki w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie. Podjęliśmy także współpracę z Politechniką Krakowską, gdzie powstała pracownia skanowania 3D, w której wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z możliwościami jakie daje nasza technologia. Jako firma z własnym działem Badawczo-Rozwojowym podejmiemy współpracę z jednostkami badawczymi (uczelniami, instytutami) w zakresie wspólnych innowacyjnych projektów mających na celu rozwój produktów. Studentów zainteresowanych technologią skanowania 3D, systemami CAD/CAM oraz inżynierią odwrotną serdecznie zapraszamy do aplikowania na praktyki lub staż. Gwarantujemy możliwość uczenia się od najlepszych inżynierów w tej dziedzinie.

 

Oferujemy: 

 • Specjalistyczne systemy pomiaru kształtu 3D obiektów rzeczywistych – skanery 3D w rożnych technologiach – światło strukturalne i laserowe. Jako jedyni w Polsce projektujemy i budujemy systemy pomiaru bezdotykowego dostosowane do konkretnych wymagań jednostek edukacyjnych w zależności od ich profilu i przewidzianych zastosowań (pomiar obiektów technicznych, biologicznych, artystycznych itp.). Nasze skanery3D pracują m.in. w: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski.
 • Kompleksowe dostawy wyposażenia dla laboratoriów szybkiego prototypowania (rapid prototyping) i wirtualnej rzeczywistości – skanery3D, drukarki3D, stacje robocze, oprogramowanie. Służymy fachową pomocą i doradztwem w zakresie doboru różnych technik pomiarowych oraz konsultacjami w sprawie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji koniecznej do złożenia wniosków o dotacje, grantów, dokumentacji przetargowej.
 • Udostępnienie materiałów dydaktycznych użytkowanych przez naszych klientów w procesie edukacyjnym – skrypty laboratoryjne itp.
 • Usługowe pomiary 3D do zastosowań inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania.
 • Najlepsze oprogramowanie do edycji danych pomiarowych i kontroli jakości wykonanych obiektów (Mesh3D, Geomagic, Rapidform, FringeApplication) ze specjalnymi zniżkami dla edukacji.
 • Skanery3D ze specjalnymi zniżkami dla jednostek oświatowo/edukacyjnych – najlepsze ceny w Polsce!
 • Szkolenia dla użytkowników skanerów3D oraz autoryzowane szkolenia z oprogramowania Mesh3D i Geomagic.
 • a także NOWOŚĆ – dostarczanie specjalistycznych stanowisk badawczych do celów naukowych i edukacyjnych (dostosowanych do specyficznych wymagań aplikacji)

 

SMARTTECH3D SDKlogo_measure_SDKz myślą o rozwoju indywidualnych projektów badawczych.

Pozostając otwartym na współpracę z Uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, SMARTTECH wspiera indywidualne projekty naukowe z wykorzystaniem skanera 3D poprzez dostarczenie przeznaczonego do danego zastosowania pakietu SDK. Naukowcy mogą wykorzystać biblioteki SDK do integracji technologi skanowania 3D SMARTTECH we własnych aplikacjach. SMARTTECH zapewnia też wsparcie techniczne i merytoryczne, nie tylko w trakcie instalacji pakietu ale również podczas jego użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu: sb@smarttech3d.com

 

Zaufało nam już wiele ośrodków badawczych i naukowych m.in.:edukacja

 • Politechnika warszawska
 • SGGW
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska

 

Ulotka informacyjna na temat programu SMARTTECH3D EDU

 

Działania w ramach programu SMARTTECH3D edu:

Pracownie badawcze:

Uniwersytet Warszawski – Instytut Archeologii 

Otwarcie pracowni skanerów 3D na Uniwersytecie Warszawskim – 02.10.2015

W budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie mieści się Instytut Archeologii, odbyło się otwarcie nowej pracowni komputerowej wyposażonej przez firmę SMARTTECH w ramach programu SMARTTECH 3D EDU.

Firma SMARTTECH wyposażyła pracownię  w 10 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie procesu skanowania 3D i obróbkę danych. Dzięki zwiększonej licznie stanowisk do badań wirtualnych każdy student będzie miał możliwość samodzielnej pracy z wynikami. W ramach programu unowocześnione zostały też na specjalnych warunkach systemy pomiarowe zakupione przez UW w 2010 roku.

Dzięki współpracy, w ramach programu SMARTTECH3D EDU, pracownia stała się miejscem kształcenia młodych archeologów w zakresie dokumentacji trójwymiarowej, a firma SMARTTECH  zyskała kolejny punkt gdzie osoby zainteresowane technologią będą mogły zobaczyć wykorzystanie skanerów 3D w praktyce. Otwarcie jej jest wyrazem troski firmy SMARTTCH o edukację nowych pokoleń studentów oraz ułatwienia im dostępu do najnowszych technologii.

Politechnika Krakowska – Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Nowe optyczne technologie pomiarowe na Politechnice Krakowskiej – 07.04.2014r

Pracownia została wyposażona w najnowszy skaner 3D firmy SMARTTECH scan3D DUAL VOLUME, dzięki podpisanej umowie i współpracy między firmą a Wydziałem Mechanicznym PK. Jest ona wyrazem wzajemnej troski o edukacje studentów na polskim sprzęcie najwyższej klasy. Jak podkreślili podczas wystąpień Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek oraz Dyrektor firmy SMARTTECH Anna Gębarska zacieśnienie współpracy między polskim producentem urządzeń pomiarowych a Laboratorium przyniesie wzajemne korzyści, pod względem dydaktycznym dla uczelni oraz pod względem rozwojowym dla firmy. Współpraca oznacza dla obu jednostek lepsze dostosowanie do rynku oraz zwiększenie możliwości rozwoju np. w projektach badawczych i wdrożeniowych.

Otwarta pracownia stanowić będzie dodatkowy punkt na mapie Polski południowej gdzie osoby i przedsiębiorstwa zainteresowane technologią skanowania 3D będą mogły na żywo zobaczyć skaner 3D firmy SMARTTECH w działaniu i zasięgnąć informacji dotyczącej działania urządzenia. Dodatkowo jako jedyne Akredytowane Laboratorium posiadające akredytacje na certyfikacje optycznych systemów pomiarowych Laboratorium swoim prestiżem i opracowanymi procedurami zapewnić może klientom firmy SMARTTECH dodatkowy certyfikat dokładności. Oznacza to że skanery 3D firmy SMARTTECH mogą być z powodzeniem urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi jako urządzenia referencyjne w systemach kontroli jakości i dla zewnętrznych poddostawców.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Łańcucie

Firma SMARTTECH Sp. z o. o. wyposażyła wartą ponad 1,2 mln złotych pracownię mechatroniczną w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Łańcucie – 20.10.2014

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania to niewątpliwie jedna z  najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych baz dydaktycznych w Polsce. Centrum umożliwia kształcenie teoretyczne i praktyczne zarówno uczniów szkół zawodowych jak i osób dorosłych w zakresie innowacyjnych technologii wytwarzania, projektowania i nadzorowania procesów technologicznych. Inwestycja ta pochłonęła ponad  11,5 mln złotych.

Jak podkreśla Pan Józef Skomra, Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie „od zawsze prowadzone były  działania wspierające rozwój szkolnictwa w Łańcucie, jednakże teraz udało się stworzyć  miejsce, w którym możemy prowadzić szkolenia z różnych dziedzin przemysłu.”

W pracowni mechatronicznej znajduje się między innymi: profesjonalny skaner 3D SMARTTECH scan3D Dual Volume, drukarka 3D, skanery wielkoformatowe, plotery, grawerki mechaniczne, mikroskop do analizy układów scalonych, a także stanowiska komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do projektowania i modelowania 3D.

Malezyjsko Japońska Wyższa Uczelnia Techniczna, Kuala Lumpur – Malezja

Piknik Naukowy, Stadion Narodowy – Warszawa

Film przedstawiający proces inżynierii odwrotnej – skanowanie 3D do programów CAD