MEDYCYNA

scan3D medmedical_fac2

Rewolucyjna linia skanerów 3D firmy SMARTTECH powstała z myślą o medycynie przeznaczona do pomiarów 3D: wad postawy, ran, twarzy, kończyn i innych części ciała. Technologia ta pozwala na komputerowe planowanie operacji i porównywanie metod leczenia. Skanery 3D dają także możliwość wymiarowania i obliczania np. ilości potrzebnego materiału do przeszczepu lub wielkości protezy.

Nowoczesnym sposobem analizy powierzchni ciała jest jego trójwymiarowe obrazowanie. Skanowaniem 3D określa się metodę przenoszenia rzeczywistego kształtu, do cyfrowej postaci.

Chirurgia czy ortopedia to dziedziny medycyny gdzie modele 3D znacznie upraszczają i przyśpieszają etapy operacji. Skaner 3D wraz z oprogramowaniem stanowią idealny zestaw do szybkiego prototypowania dowolnych części anatomii człowieka w komputerze. Program odpowiednio przetwarza wyniki skanowania budując chmurę punktów. Ta, z kolei może być przekształcona w model CAD 3D odwzorowujący nawet najdrobniejsze detale zeskanowanej części ciała. Przy pomocy wizualizacji 3D personel medyczny ma możliwość lepiej przygotować się do planowanej operacji.

medical_fac1Przykładem może być wykonywanie protezy lub analiza operacji zmiany kształtu nosa. W celu dokładnego wykonania protezy możliwe jest wyznaczenie: liniowych i kątowych pomiarów, objętości istniejącej nogi i objętości samego kikuta co pozwala na najdokładniejsze wykonanie samej protezy – spersonalizowanej do każdego pacjenta. Obliczenie pola powierzchni protezy jest możliwe dzięki porównaniu zdrowej nogi z kikutem i wyznaczeniu różnicy, która będzie stanowiła powierzchnie protezy.

Natomiast planując operacje nosa możemy zeskanować (pomierzyć) twarz i stworzyć jej model 3D w komputerze, na który naniesiemy planowane wyniki operacji. Po naniesieniu poprawek możemy porównać wyniki uzyskując tym samym całkowity zakres operacji, a także pokazać pacjentowi do akceptacji zasymulowany efekt końcowy!

Podsumowując: na podstawie precyzyjnego skanowania 3D i uzyskanych dzięki temu komputerowych modelach 3D, można w skuteczny sposób analizować możliwe scenariusze operacji czy dokładniej zastanowić się nad konkretnym przypadkiem, a także wykonywać skomplikowane pomiary powierzchni ciała (co do tej pory było nieosiągalne) umożliwiając wykonanie idealnie dostosowanych implantów i protez w bardzo krótkim czasie.