Skanowanie 3D i model 3D dawnego hotelu „Cracovia”

Kilka dni zajęło zeskanowanie terenu o powierzchni około 18 tysięcy metrów kwadratowych, na którym znajduje się dawny hotel „Cracovia”. Równocześnie prowadzone były pomiary sieci podziemnych przy użyciu georadaru.

Chmura punktów, będąca produktem skanowania, stanowiła doskonałą bazę do trójwymiarowego modelowania w programie Revit. Utworzony model posłuży między innymi celom projektowym czy promocyjnym.  Dzięki kompleksowej, a przede wszystkim aktualnej informacji o terenie, zlecający jest w stanie zaprojektować nowe obiekty bez obawy o kolizję z już istniejącymi. Tym samym wyklucza się ewentualne błędy, które mogłyby wynikać z posługiwania się informacjami czerpanymi ze zdezaktualizowanych map geodezyjnych.

Powierzchnia terenu: 18 000 m2

Czas skanowania: 4 dni

Czas skanowania podziemnego: 7 dni

Opracowanie modeli 3D: 14 dni

 

Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
previous arrow
next arrow
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
previous arrow
next arrow