Skanowanie 3D kopalni piasku „Biała Góra”

W maju wykonaliśmy skanowanie kopalni piasku „Biała Góra”. Jest to największe złoże piasków kwarcowych eksploatowanych w Europie. Surowce występujące w żwirowni w Białej Górze powstały około 120 mln lat temu, a jego złoża stanowią blisko 80 proc. krajowych zasobów piasków szklarskich i formierskich oraz żwirków filtracyjnych.

Ogromna stalowa konstrukcja, rozciągająca się nad hałdami żwiru, nie posiadała aktualnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do przeprowadzenia modernizacji obiektu lub projektowania nowych elementów. Dzięki szybkiemu i precyzyjnemu pomiarowi skanerem laserowym nie było potrzeby zatrzymywania prac żwirowni, co zminimalizowało koszty. Gigantyczny obiekt został pomierzony w kilka dni. Wykonano 285 skanów. Chmura punktów umożliwiła wykonanie modeli 3D, które są właściwą postawą w procesie modernizacji istniejących konstrukcji i projektowania nowych. Powstały też wizualizacja WebShare, które umożliwiają oględziny żwirowni w dowolnym miejscu i czasie.

Powierzchnia skanowania: 44 220 m2

Korzyści:

  • kompleksowy pomiar wykonany w krótkim czasie, wydajniejszy czasowo niż z użyciem tradycyjnych metod;
  • odporność sprzętu na utrudnione warunki pracy;
  • brak konieczności zatrzymywania prac na terenie żwirowni na czas pomiarów;
  • weryfikacja wybranych rozwiązań projektowych;
  • nieograniczone możliwości pracy z modelem 3D;
  • WebShare ułatwiający zdalne przeglądanie i analizowanie danych.
Biała Góra recap
BG TM
BG TM 2
BG TM 3
BG TM 4
BG TM 5
BG TM 6
BG TM 7
BG TM 8
previous arrow
next arrow
Biała Góra recap
BG TM
BG TM 2
BG TM 3
BG TM 4
BG TM 5
BG TM 6
BG TM 7
BG TM 8
previous arrow
next arrow