Skanowanie 3D, modele 3D i anlizy objętościowe zbiorników paliwowych na platformie wiertniczej Johan Sverdrup

Johan Sverdrup to platforma przygotowana do prac na norweskim szelfie Morza Północnego, składająca się na jeden z największych projektów realizowanych w branży energetycznej oil&gas. Gigantyczna konstrukcje pływająca utworzona będzie z czterech części: platformy mieszkalnej, platformy wiertniczej, platformy procesowej oraz platformy przyłączeniowej.

Zbiorniki paliwowe, w które wyposażono platformę wiertniczą, zostały zeskanowane przez naszą firmę. Chmura punktów posłużyła naszemu zespołowi do wykonania szczegółowych modeli 3D zbiorników. Na podstawie tych modeli obliczone zostały objętości poszczególnych tanków, uwzględniając informację o wartości objętości przy wzroście wysokości lustra cieczy o 10 cm. Wykorzystana technika pomiarowa była jedną z niewielu metod umożliwiających pozyskanie wymaganych danych technicznych obiektów w występujących trudnych warunkach pracy (brak oświetlenia, niestabilne, śliskie powierzchnie) oraz przy minimalizacji czasu ich pozyskania.

Korzyści:

  • przestrzenny pomiar 21 zbiorników paliwowych wykonany z 116 stanowisk w zaledwie 3 dni – nieporównywalny czas z metodami tradycyjnymi
  • praca skanera nie wstrzymuje prowadzonych prac na terenie badanego obiektu;
  • odporność sprzętu na utrudnione warunki pracy;
  • model 3D umożliwiający wykonanie szczegółowych analiz i oraz dostarczenie danych zapewniających odpowiednią eksploatację obiektów, jednocześnie minimalizując możliwość wystąpienie ewentualnych strat materialnych lub tragedii;
  • szczegółowy raport objętości.
Zbiorniki 1
Zbiorniki 2
Zbiorniki 3
Zbiorniki 4
Zbiorniki 5
Zbiorniki 7
Zbiorniki 6
Zbiorniki 8
previous arrow
next arrow
Zbiorniki 1
Zbiorniki 2
Zbiorniki 3
Zbiorniki 4
Zbiorniki 5
Zbiorniki 7
Zbiorniki 6
Zbiorniki 8
previous arrow
next arrow