Skanowanie 3D zabytkowego ratusza w Słupsku

Istotnym aspektem podczas przeprowadzania renowacji czy konserwacji obiektów zabytkowych jest pozyskanie aktualnych danych architektonicznych. Istniejąca dokumentacja zazwyczaj odbiega od stanu faktycznego, co nie stanowi dobrego podkładu pod prace modernizacyjne. Pozyskanie niezbędnej dokumentacji znacząco usprawnia wykorzystanie technologii skanowania laserowego 3D.

W celu przeprowadzenia prac związanych z renowacją zeskanowano zabytkowy ratusz zlokalizowany w Słupsku. Skanowanie 3D zajęło zaledwie jeden dzień. Otrzymana w ten sposób chmura punktów posłużyła do wykonania szczegółowych rysunków 2D w programie AutoCad, a także modelu 3D w programie Revit. Rysunki 2D i model 3D są narzędziem niezbędnym do opracowania funkcjonalnego planu postępowania podczas dalszych prac konserwatorskich czy modernizacyjnych.

Korzyści:

  • szybkość i precyzja pomiarów poprzez zastosowanie innowacyjnej metody pomiaru inwentaryzacyjnego;
  • wspólny pomiar dla rysunków 2D i modeli 3D;
  • pozyskanie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;
  • minimalizacja kosztów pracy poprzez wybór optymalnych rozwiązań konserwacyjnych.
Starostwo Slupskk 2
Starostwo Słupsk 1
Starostwo Slupsk 9
Starostwo Slupsk 5
Starostwo Słupsk 8
Starostwo Slupsk 7
Starostwo Slupsk 6
Starostwo Slupsk 3
Starostwo Slupsk 4
previous arrow
next arrow
Starostwo Slupskk 2
Starostwo Słupsk 1
Starostwo Slupsk 9
Starostwo Slupsk 5
Starostwo Słupsk 8
Starostwo Slupsk 7
Starostwo Slupsk 6
Starostwo Slupsk 3
Starostwo Slupsk 4
previous arrow
next arrow