Skanowanie precyzyjne 3D steru

W celu przeprowadzenia kontroli jakości zrealizowano pomiar w oparciu o technologię skanowania precyzyjnego 3D. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego firmy Faro z nasadką skanującą, którego dokładność osiąga 0,07 mm. Następnie chmura punktów została przetworzona na siatkę trójkątów z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Geomagic Design X. Opracowany w ten sposób mesh 3D posłużył do do przeprowadzenia analiz, symulacji i kontroli jakości, aby na wczesnym etapie wychwycić jego błędy.

Film