ARCHITEKTURA

Ratusz Slupsk
Baluckiego
Cracovia model
Muzeum Krakow
Szczecin
Młyn
zdjecie ze skanerem
previous arrow
next arrow
Shadow

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz konserwatorska nigdy nie była tak łatwa. Dzięki technologii skanowania 3D, znacząco skraca się zarówno czas prac terenowych i kameralnych. Efektem skanowania 3D jest chmura punktów, która wiernie przedstawia geometrię budynku i stanowi podstawę do dalszego opracowania.

Połączenie skanowania 3D, nalotów dronem, wykrywania instalacji podziemnych georadarem oraz pomiarów tachimetrycznych, umożliwia dostarczenie kompleksowych danych przestrzennych 3D, zarówno  podziemnych, naziemnych, we wnętrzu obiektów oraz w miejscach trudno dostępnych.

W zależności od zapotrzebowania klientów, doradzamy optymalne i kompleksowe rozwiązania. Produktem konwersji chmury punktów może być: opracowana dokumentacja 2D, modele 3D opracowane w Autodesk Revit lub ArchiCAD. Dokumentacja 2D generowana jest na podstawie modeli 3D z możliwością ręcznego uszczegółowienia detali architektonicznych.  Opracowana dokumentacja 2D dostarczana jest w formacie DWG i PDF.

Klienci, którym model BIM jest niezbędny do dalszych prac projektowych, udostępniany jest w zależności od oprogramowania RVT (Autodesk Revit), PLN (ArchiCAD) lub IFC jako uniwersalny format wymiany danych między środowiskami BIM.

GŁÓWNE KORZYŚCI SKANOWANIA 3D W ARCHITEKTURZE:

 • JEDNOZNACZNOŚĆ I PRECYZJA – Pełna precyzyjna geometria 3D obiektu w odróżnieniu od ręcznych szkiców, które wykonane zostały metodą klasyczną.
 • CZAS TO PIENIĄDZ – Skomplikowana geometria, lub elementy na wysokościach nie są problemem dla technologii skanowania 3D. Nie potrzebne są, żadne rusztowania lub specjalistyczne wysięgniki, jak w przypadku pomiaru metodą klasyczną
 • BEZKOLIZYJNOŚĆ – Skanowanie 3D nie wstrzymuje prowadzonych prac na obiekcie
 • WIZUALIZACJA – Pozyskana chmura punktów z modelami 3D stanowi ciekawą formę promocji, prezentacji inwestycji oraz istniejących obiektów

FINALNY PRODUKT:

 • Model BIM – Inteligentny model 3D
 • Modele 3D DWG
 • Pełna dokumentacja architektoniczno-budowlana 2D/3D
 • Dokumentacja konserwatorska
 • scene2go – TrueView – panoramy 360 – Wirtualna Inspekcja z możliwością dokonywania pomiarów oraz komunikowania się pomiędzy biurami projektowymi
 • Ortofotoplany
 • Wizualizacje oraz animacje

Model 3D Bush Cafe

Modernizacja obiektów architektonicznych zawsze wymaga bazowania na aktualnej dokumentacji. Stworzenie […]