INŻYNIERIA ODWROTNA

Plasticon
lodka
PARALOTNIA
plasticon 2
bocar - kopiuj
Lodka forka
Plasticon 2
rurki
rurki - kopiuj
previous arrow
next arrow
Shadow

Inżynieria odwrotna jest procesem, który stał się nieodzownym etapem w wielu firmach produkcyjnych. Inżynieria odwrotna wykorzystuje technologię skanowania precyzyjnego 3D, w celu odtworzenia cyfrowego modelu na podstawie fizycznie istniejącego detalu.

W naszej pracy wykorzystujemy:

  • precyzyjne skanery Smarttech w technologii światła strukturalnego LED o rozdzielczości chmury punktów do 369 pkt/mm2 z dokładnością pomiarową 0,025 mm, zgodnie z normą VDI/VDE;
  • skanery ręczne Artec Eva o rozdzielczości  chmury punktów 2 pkt/mm2 z dokładnością pomiarową 0,3 mm;
  • ramie pomiarowe z laserową nasadką skanującą.

Pozyskana chmura punktów przetwarzana jest w specjalistycznym oprogramowaniu Geomagic Design X na siatkę trójkątów (mesh 3D), w dostępnych formatach STL, PLY, OBJ oraz ASC. Modele mesh mogą być wykorzystywane w druku 3D oraz szybkim prototypowaniu. Dobrze opracowany model mesh, stanowi podstawę do odtworzenia parametrycznego modelu 3D CAD.

Dysponując dokładnym modelem 3D mogą Państwo zoptymalizować i dalej rozwijać istniejący detal, produkt. Przeprowadzenie kontroli jakości wprowadzonych zmian, symulacje procesów zachodzących w rzeczywistości, nie były tak łatwe.

Inżynieria odwrotna może dotyczyć również obiektów wielkogabarytowych tj. instalacje przemysłowe, urządzenia itp. Bardzo dobrym przykładem są rafinerie, silosy, fabryki z liniami produkcyjnymi oraz konstrukcje stalowe/drewniane. Większość z nich wybudowana została 30-40 lat temu. Ich dokumentacja bardzo często jest zdezaktualizowana lub znikoma. Przy tak dużych obiektach, przestrzenna informacja o całości systemów jest bardzo cennym narzędziem pracy.

PRODUKT KOŃCOWY:

  • precyzyjna i wysokorozdzielcza chmura punktów (do 369 pkt/mm2);
  • opracowany model MESH STL lub OBJ z rzeczywistą teksturą;
  • precyzyjny powierzchniowy lub bryłowy model 3D w formacie IGS/STEP;
  • dokumentacja 2D i 3D, zawierająca z wymiarowane przekroje w dowolnym miejscu detalu;
  • model 3D przygotowany do wykonania obliczeń statycznych i dynamicznych;
  • kolorowa mapa odchyłek – raport kontroli jakości 3D – porównanie modelu CAD ze zmierzonym detalem.

Skanowanie precyzyjne 3D steru

W celu przeprowadzenia kontroli jakości zrealizowano pomiar w oparciu o technologię skanowania precyzyjnego 3D. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego […]