INŻYNIERIA ODWROTNA

Inżynieria odwrotna jest procesem, który stał się nieodzownym etapem w wielu firmach produkcyjnych. Inżynieria odwrotna wykorzystuje technologię skanowania precyzyjnego 3D, w celu odtworzenia cyfrowego modelu na podstawie fizycznie istniejącego detalu.

W naszej pracy wykorzystujemy precyzyjne skanery Smarttech w technologii światła strukturalnego LED. W trakcie skanowania 3D powstaje bardzo precyzyjna chmura punktów o rozdzielczości do 369 pkt/mm2 z dokładnością pomiarową 0,025 mm, zgodnie z normą VDI/VDE.

Pozyskana chmura punktów przetwarzana jest w specjalistycznym oprogramowaniu Geomagic Design X na siatkę trójkątów (mesh 3D), w dostępnych formatach STL, PLY, OBJ oraz ASC. Modele mesh mogą być wykorzystywane w druku 3D oraz szybkim prototypowaniu. Dobrze opracowany model mesh, stanowi podstawę do odtworzenia parametrycznego modelu 3D CAD.

Technologia pomiarowa Smarttech wychodzi na przeciw projektantom, inżynierom i artystom. Dysponując dokładnym modelem 3D mogą Państwo zoptymalizować i dalej rozwijać istniejący detal, produkt. Przeprowadzenie kontroli jakości wprowadzonych zmian, symulacje procesów zachodzących w rzeczywistości, nie były tak łatwe.

Inżynieria odwrotna może dotyczyć również obiektów wielkogabarytowych tj. instalacje przemysłowe, urządzenia itp. Bardzo dobrym przykładem są rafinerie, silosy, fabryki z liniami produkcyjnymi oraz konstrukcje stalowe/drewniane. Większość z nich wybudowana została 30-40 lat temu. Ich dokumentacja bardzo często jest zdezaktualizowana lub znikoma. Przy tak dużych obiektach, przestrzenna informacja o całości systemów jest bardzo cennym narzędziem pracy.

PRODUKT KOŃCOWY:

  • Precyzyjna i wysorozdzielcza chmura punktów(do 369 pkt/mm2).
  • Opracowany model MESH STL lub OBJ z rzeczywistą teksturą.
  • Prezycyjny powierzchniowy lub bryłowy model 3D w formacie IGS/STEP.
  • Dokumentacja 2D i 3D, zawierająca z wymiarowane przekroje w dowolnym miejscu detalu.
  • Model 3D przygotowany do wykonania obliczeń statycznych i dynamicznych.
  • Kolorowa mapa odchyłek – Raport kontroli jakości 3D – porównanie modelu CAD ze zmierzonym detalem.