Inwentaryzacja 3D elewacji obiektu wraz z mapą 3D

Skanowanie 3D wykorzystać można również do opracowania mapy 3D. Jest to dokładniejsza metoda od tradycyjnego pomiaru geodezyjnego. Przede wszystkim pomiar skanerem 3D jest powierzchniowy a nie punktowy. Podczas jednego pomiaru zebrane jest około 10-15 milionów punktów, które oprócz informacji o gruncie, rejestrują geometrię otaczających obiektów. Zeskanowany teren można również w łatwy sposób z wizualizować klientowi docelowemu.

Korzyści:

  • dużo większy zakres pozyskanych danych;
  • pomiar powierzchniowy a nie punktowy;
  • dokładność pomiaru +/- 5 mm;
  • możliwość analiz przestrzennych, powierzchniowych i objętościowych.
Enter_0002
Enter_0003
Enter_0004
Enter_0005
Enter_0007
Enter_0009
Enter_0013
Enter_0014
Enter_0016
Enter_0017
Enter_0019
Enter_0020
Enter_0021
Enter_0006
Enter_0015
Enter_0018
previous arrow
next arrow
Enter_0002
Enter_0003
Enter_0004
Enter_0005
Enter_0007
Enter_0009
Enter_0013
Enter_0014
Enter_0016
Enter_0017
Enter_0019
Enter_0020
Enter_0021
Enter_0006
Enter_0015
Enter_0018
previous arrow
next arrow