Home > Oferty > Digitalizacja 3D muzeum – cyfrowe muzeum

Digitalizacja 3D muzeum – cyfrowe muzeum


Skanowanie 3D oraz fotogrametria, dają nową, niespotykaną dotąd, możliwość pomiaru eksponatów muzealnych. Digitalizacja 3D zbiorów umożliwia publikację trójwymiarowych obiektów w internecie, prowadzenie badań nad eksponatami oraz ich pełną dokumentację. Digitalizacja 3D muzeum to też pierwszy krok do stworzenia muzeum wirtualnego, gwarantującego niezapomniane wrażenia. Eksponaty mogą być oglądane przez zwiedzających na całym świecie, a także udostępniane na inne ekspozycje, bez potrzeby ich transportowania. Dowiedz się, jak tworzymy cyfrowe muzea w SCAN 3D.

Digitalizacja 3D muzeum – opis technologii

Pozyskanie danych


Dane przestrzenne do digitalizacji 3D pozyskujemy zgodnie z wytycznymi NIMOZ zawartymi m.in. w „Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych”. Wykorzystujemy tu głównie fotogrametrię, czyli gromadzenie danych o obiekcie przy pomocy wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych. Dzięki nim poznajemy dokładną geometrię oraz fotorealistyczną teksturę i kolorystykę zbioru. W procesie pozyskiwania danych wspomagają nas także skanery optyczne Artec Eva i Spider oraz skanery światła strukturalnego LED.

Przetworzenie danych


Obie technologie stosowane w ramach digitalizacji muzeum umożliwiają wyznaczenie powierzchni obiektu w postaci przestrzennej chmury punktów (XYZ) wraz z naniesieniem rzeczywistej tekstury eksponatu. W przypadku fotogrametrii, dane ze zdjęć zamieniamy najpierw na siatki trójkątów (modele 3D MESH). To z nich generujemy chmury punktów, modele 3D oraz ortofotomapy. Łącząc technologie digitalizacji 3D, otrzymujemy modele o gęstszym pokryciu i dokładnej geometrii mierzonego obiektu. Dane pozyskane w procesie trójwymiarowej digitalizacji muzeum są obecnie najprecyzyjniejszą dokumentacją wieczystą eksponatów. Modele 3D mogą posłużyć do druku 3D, tworzenia wirtualnych muzeów, żywych lekcji historii i wielu innych form prezentacji.

Cyfrowe muzeum – produkty, które u nas zamówisz

Digitalizacja 3D to proces, przy pomocy którego tworzymy cyfrowe muzea. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki któremu możemy wyeksportować szereg produktów, niezbędnych do prezentacji konkretnej kolekcji:

 • Wysokorozdzielcze modele 3D MESH eksponatów.
 • Publikację eksponatów 3D w SketchFab, nira.app oraz stronach www z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej AR i rzeczywistości wirtualnej VR.
 • Stworzenie dedykowanego serwisu web dotyczącego cyfrowego muzeum.
 • Dokładne analizy eksponatów, wraz z odtworzeniem uszkodzeń.
 • Udostępnianie do zwiedzania zdigitalizowanego muzeum w Metaverse.
 • Digitalizację 3D nowych autorskich dzieł sztuki jako tokenów NFT.
 • Animacje oraz wizualizacje.
 • Fotografie 360°.

Digitalizacja 3D w archeologii

Badania archeologiczne wymagają opracowywania bardzo dużej ilości informacji w terenie. Skanowanie 3D oraz pomiary fotogrametryczne wspierają badaczy w tym procesie, wypierając tradycyjne metody dokumentacji 2D. Dlaczego?

 • Digitalizacja 3D zapewnia nieporównywalnie większą ilość zmierzonych przestrzennych szczegółów.
 • Czas skanowania wynosi zaledwie kilkanaście minut, a szybkość pomiarów fotogrametrycznych, stosowanych do zbierania danych o wykopaliskach archeologicznych, sprawia, że potrafimy uchwycić stanowisko w danym, ściśle określonym momencie.
 • Możliwość wykorzystania danych do dokładnych analiz przestrzennych.
 • Chmury punktów lub modele MESH 3D służyć mogą do wykonania wizualizacji oraz animacji dla celów promocyjnych.

Digitalizacja muzeum – jak skorzystasz?

Dane pomiarowe zapisujemy w uniwersalnych formatach

Opracowane przez nas produkty wczytasz do wszystkich profesjonalnych programów edycji 3D oraz w popularnych darmowych przeglądarkach.

100% gwarancji bezpieczeństwa mierzonych eksponatów

Nasze skanery 3D wykorzystują jedynie światło białe. Skanery technologii światła strukturalnego nie używają laserów. Bezpieczny dla eksponatów jest także proces pozyskania danych z pomiarów fotogrametrycznych. Tak przeprowadzona digitalizacja 3D zachowuje dzieła sztuki w nienaruszonej formie.

Szybkość i precyzja pomiarów

Skanowanie 3D oraz fotogrametria dostarcza dane przestrzenne najwyższej jakości do digitalizacji muzeum. To także nieporównywalnie większa ilość oraz szczegółowość pozyskanych informacji w zestawieniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Nowe możliwości dla muzealnictwa

Wykonywanie dokładnych analiz przestrzennych, przygotowanie modeli 3D do druku 3D oraz możliwość ich zaimplementowania w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Zastosowanie technologi 3D pozwala na nowo spojrzeć na naukę, historię i archeologię. Sprawdź sam!

Stwórz cyfrowe muzeum ze SCAN 3D

Dobrze wykonana digitalizacja 3D muzeum, czyli optymalnie pomierzone i zamodelowane eksponaty, to skok w przyszłość, który warto wykonać. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt