Home > Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wprowadza się następującą Politykę prywatności:

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Jacek Mieszkowicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Bloch Scan3D wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9581540138 nr REGON: 363664606 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres scan3D Szymon Bloch Bałtycki Port Nowych Technologii, ul. Kadłubowców 2, 81-336 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: office@scan-3d.pl.
 3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Potwierdzamy, że szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dane osobowe podawane przez naszych klientów, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrowanie danymi

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych.
 2. Dane osobowe nie są przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także są profilowane.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystywane dla celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem, a nadto w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Prosimy pamiętać, że nasi zaufani partnerzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że dbają o Państwa prywatność oraz przestrzegają przepisów RODO. Jako Administrator dołożymy wszelkich starań, aby podmioty te objęły Państwa dane osobowe odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.
 6. W każdej chwili można skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Administrator może odmówić realizacji ww. uprawnień, jeżeli stosowne obowiązki nakładają w tym zakresie na Administratora przepisy prawa.
 7. Niezależnie od wyżej opisanych uprawnień przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas. Dbamy o standardy przetwarzania danych osobowych, dlatego też każda osoba przetwarzająca Państwa dane osobowe została odpowiednio przeszkolona i zapoznana z przepisami RODO, a także ze standardami bezpieczeństwa w naszym centrum.
 9. COOKIES: w trakcie korzystania z naszej strony internetowej serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki te są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są one do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, a także przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Administrator informuje użytkownika strony, że istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki internetowej, że w każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takiej sytuacji korzystanie ze strony Administratora przez użytkownika może być utrudnione.
 10. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Polityka może ulegać zmianom. Wówczas zostanie zamieszczony stosowny komunikat,
 2. Polityka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.