Home > Oferty

Oferta


Oferujemy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania pomiarowe w technologii 3D na całym świecie. Wykorzystujemy najnowsze systemy pomiarowe, specjalistyczne oprogramowanie, wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w Polsce, w celu opracowywania nowych i ulepszonych systemów pomiarowych oraz rozwiązywania najtrudniejszych projektów.

Pozyskiwanie Danych Przestrzennych


Skanowanie laserowe 3D


Skanowanie laserowe 3D to nowoczesna i bezkontaktowa technika pomiaru przestrzennego. Rejestruje ogromną ilość danych w krótkim czasie i z dużą dokładnością. Dzięki wiązce światła laserowego emitowanego przez skaner można szybko uzyskać dane o badanym obiekcie, takie jak kształt, wymiary, geometria.

NavVis VLX – chmura punktów z dokładnością 6 mm na dziś? Tylko w SCAN 3D


To rewolucja technologiczna, którą wyróżnia niespotykana szybkość mapowania dużych przestrzeni, połączona z doskonałą precyzją. Jak to działa? Przykładowo powierzchnię 5,5 tys. m2 zeskanujemy w niecałą godzinę, a postprocessing zajmie 6h.

Pomiary fotogrametryczne naziemne, z drona


Fotogrametria umożliwia szybkie i dokładne przetworzenie danych o obiekcie na kompletne i realistyczne modele 3D. Dane pozyskujemy ze zdjęć cyfrowych 2D. Wykonujemy pomiary fotogrametryczne, dzięki którym uzyskasz precyzyjne i w pełni aktualne względem rzeczywistości odwzorowanie obiektów o dużej powierzchni czy skomplikowanej geometrii.

Usługi georadarem 2D, 3D


Oferujemy usługi georadarem z dokładnością pomiarową do kilku centymetrów. Dzięki nim otrzymasz dane o infrastrukturze podziemnej, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych, pomiarowych czy inwentaryzacyjnych.

Skanowanie precyzyjne 3D


Wiemy, jak ważna jest precyzja przy detalach, szczególnie gdy wpływa na pracę maszyn i bezpieczeństwo osób lub warunki zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. W takich przypadkach istotne jest wyłapanie najmniejszych odchyleń i szczegółowe odwzorowanie oryginału w cyfrowej kopii.

Przetwarzanie Danych


Chmura punktów 3D


Chmura punktów to podstawowy wynik procesu skanowania laserowego 3D lub obróbki zdjęć w technologii pomiarów fotogrametrycznych. Stanowi dla nas punkt wyjścia do wszelkich dalszych opracowań.

Modele mesh


Modele MESH to zbiory wierzchołków, krawędzi i ścian, które określają kształt obiektu przestrzennego. Ściany zazwyczaj składają się z trójkątów, czworokątów lub innych prostych wielokątów.

Dokumentacja architektoniczna ze skaningu 3D


Dokumentacja architektoniczna ze skanowania 3D to coraz powszechniej stosowane przez inwestorów narzędzie w pracach projektowych.

Modelowanie 3D BIM


Modelowanie 3D BIM umożliwia Ci efektywne zarządzanie obiektem i optymalizację kosztów inwestycji na każdym etapie – od projektowania przez użytkowanie po modernizację.

Wirtualne spacery 3D


Wirtualne spacery 3D umożliwiają zwiedzanie obiektu bez potrzeby przebywania w nim fizycznie. Pozwalają także na analizowanie danych pozyskanych dzięki wizualizacji.

Inne


Skaning 3D Marine & Offshore


W szybki i bardzo dokładny sposób jesteśmy w stanie pomierzyć wszystkie potrzebne elementy i urządzenia niezbędne do prac projektowych, bez wstrzymywania pracy jednostki lub ingerencji w tryb zadań załogi.

Digitalizacja 3D muzeum – cyfrowe muzeum


3D scanning and photogrammetry, provide a new, unprecedented opportunity to measure museum exhibits. The 3D digitisation of the collections enables 3D objects to be published on the internet, exhibits to be researched and fully documented.

Facility Management


Facility Management to cyfrowe i mobilne zarządzenie obiektem. Specjalizujemy się w dostosowaniu dokumentacji 2D i 3D BIM do platformy cyfrowej FM.

Cyfrowa Fabryka / Przemysł 4.0


Digitalizacja 3D zasobów to pierwszy krok do stworzenia inteligentnego środowiska produkcji, które jest w pełni skomunikowane, działa autonomicznie i dokonuje samooptymalizacji. Dzięki temu efektywnie obniżasz koszty, podnosisz konkurencyjność, tworzysz nowe produkty bez rozszerzania infrastruktury.

Inżynieria odwrotna


Inżynieria odwrotna, wykorzystując skanowanie 3D, prowadzi nas w kierunku przeciwnym niż standardowy w inżynierii – czyli od produktu do projektu. Dzięki niej jesteśmy w stanie odtworzyć dokumentację 2D i stworzyć modele 3D detalu lub całego produktu na podstawie wersji cyfrowej obiektu.

Inspekcje 2D/3D – 4D


Przez inspekcje rozumiemy wszystkie sposoby dokumentowania rzeczywistości, które opisują jej stan w danym momencie czasu.

Metaverse/nft – vr/ar


Wszystko, co widzimy w świecie rzeczywistym, możemy przenieść do świata wirtualnego. Wędrujemy po nim z poziomu aplikacji w smartfonie lub przy pomocy sprzętu do symulacji. W SCAN 3D wykorzystujemy szereg produktów skanowania laserowego 3D (modele 3D BIM, modele 3D MESH, chmury punktów) do tworzenia cyfrowych odwzorowań rzeczywistych obiektów.

Konsultacje

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów. Przy wykorzystaniu najnowocześniejszych skanerów 3D, specjalistycznego oprogramowania a przede wszystkim wiedzy, świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Skonsultuj projekt