Skanowanie mobilne drogi

W celu utworzenia bazy do późniejszej kontroli budowanej drogi zinwentaryzowano fragment odcinka trasy. Do wykonania tego zadania użyto mobilnego skanera zainstalowanego na dachu samochodu. Technologia ta pozwala na rejestrowanie wszelkich obiektów infrastruktury w błyskawicznym czasie bez ingerencji w ruch drogowy. Dzięki swojej bezinwazyjności coraz częściej znajduje zastosowanie w inwentaryzacji dróg, szlaków kolejowych oraz w pomiarach przebiegu sieci przemysłowych.

Długość trasy: 8 km

Czas pracy: 1 dzień

Film
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Film
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
previous arrow
next arrow