Modelowanie 3D zbiorników statku

Jeden z projektów z branży morskiej dotyczył odtworzenia geometrii jachtu.

Pierwsza część projektu związana była z odtworzeniem kształtu modelu zbiorników w celu ich sondowania. Sondowanie takich obiektów polega na pomiarze objętości zbiornika, dzięki czemu możliwe jest określenie ilości danego materiału (wody, paliwa, oleju), jaki jest w stanie wypełnić zbiornik. Kształt zbiorników odtworzono w oparciu o chmurę punktów – na podstawie przekrojów co 10 cm.

Druga część projektu polegała na odtworzeniu linii teoretycznych jachtu. Linie te przedstawiają zarys kształtu kadłuba jednostki pływającej. Zostały naniesione na trzech rzutach: bocznym, poprzecznym i poziomym.

Taki szereg informacji daje możliwość przeprojektowania modelu kadłuba, zaprojektowania nowego o podobnej geometrii lub uzupełnienia bądź zaktualizowania dokumentacji jednostki pływającej.

Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
Zdjecie 10
Zdjecie 11
Zdjecie 12
previous arrow
next arrow
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
Zdjecie 10
Zdjecie 11
Zdjecie 12
previous arrow
next arrow