Modelowanie silosów na trociny

Skanowanie laserowe idealnie wpasowuje się w proces inżynierii odwrotnej. Pierwsza część projektu zakładała wykonanie inteligentnych modelów 3D silosów, znajdujących się na nich cyklonów, pomp oraz konstrukcji usztywniających. Następny etap wymagał wzmocnienia konstrukcji oraz implementacji wskazanych przez zamawiającego klap przeciwwybuchowych na silosach i cyklonach. Produktem końcowym było wydanie dokumentacji wykonawczej.

Wykonanie pomiarów metodami tradycyjnymi silosów oraz konstrukcji na nich, zajęłoby bardzo dużo czasu i byłoby obarczone dużym błędem. Dzięki wykorzystaniu technologii skanowania laserowego, pomiar trwał jeden dzień. Finalna chmura punktów składała się z 60 stanowisk, obejmując również tereny przynależne silosów. Dzięki skanerowi Faro Focus x130 oraz zastosowaniu punktów kontrolnych, uzyskano bardzo wysoką dokładność opracowania potwierdzoną raportami. Oprócz opracowania chmury punktów, wykonano również WebShare. WebShare umożliwia wyświetlanie chmury punktów w postaci panoramicznych widoków. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do wykonywania dodatkowych pomiarów oraz odczytów współrzędnych.

Skaning laserowy znacząco ułatwił i skrócił czas aktualizacji dokumentacji silosów, wykonanie prób ciśnieniowych oraz zaprojektowanie klap przeciwwybuchowych oraz wzmocnień konstrukcji.

Korzyści:

  • inwentaryzacja wykonana w 1 dzień – nieporównywalny czas z metodami tradycyjnymi;
  • niewstrzymywanie produkcji ani innych prowadzonych prac;
  • oszczędność czasu oraz minimalizacja kosztów do minimum;
  • dokładność opracowania +/- 3mm;
  • wykonanie inteligentnego modelu 3D – informacja o właściwościach użytego materiału;
  • dzięki cyfrowym próbom ciśnieniowym, uniknięcie późniejszych poważnych napraw i przestoju w produkcji;
  • zaprojektowanie klap przeciwwybuchowych unikając istniejących w pobliżu obiektów i rurociągów;
  • wykonanie dokumentacji wykonawczej;
  • WebShare – wysokorozdzielcze panoramiczne sceny.

 

Chmura punktów + 3D model
Chmura punktów + 3D model
Chmura punktów + 3D model
Model 3D silosu
Model 3D silosu
3D scanning and intelligent 3D modeling silos for sawdust
OdtwórzPlay
3D scanning and intelligent 3D modeling silos for sawdust
OdtwórzPlay
previous arrow
next arrow
Chmura punktów + 3D model
Chmura punktów + 3D model
Chmura punktów + 3D model
Model 3D silosu
Model 3D silosu
3D scanning and intelligent 3D modeling silos for sawdust
3D scanning and intelligent 3D modeling silos for sawdust
previous arrow
next arrow