Home > Oferty > Cyfrowa Fabryka / Przemysł 4.0

Cyfrowa Fabryka / Przemysł 4.0


Cyfrowa Fabryka to najlepszy przykład praktycznej realizacji idei Przemysłu 4.0. Digitalizacja 3D zasobów to pierwszy krok do stworzenia inteligentnego środowiska produkcji, które jest w pełni skomunikowane, działa autonomicznie i dokonuje samooptymalizacji. Dzięki temu efektywnie obniżasz koszty, podnosisz konkurencyjność, tworzysz nowe produkty bez rozszerzania infrastruktury. Ponadto uniezależniasz się od niestabilności siły roboczej, elastycznie dopasujesz biznes do zmiennych potrzeb rynku, a przeprogramowanie produkcji nie będzie generowało strat. Skorzystaj z możliwości skanowania 3D do budowy nowego modelu produkcji oraz optymalizacji istniejącego.

Skaning 3D dla Cyfrowej fabryki

Cyfrowa Fabryka łączy w sobie najnowsze technologie produkcyjne, zarządzania danymi oraz zarządzania przestrzennego. Wykorzystujemy technologię skanowania 3D, by pozyskać dane przestrzenne o obiekcie. Na ich podstawie przygotowujemy dokładną cyfrową kopię fabryki / zakładu produkcyjnego w postaci modelu 3D BIM wraz z aktualizacją dokumentacji 2D. Nasz model może zostać zintegrowany z zasobami Internetu rzeczy (IoT) – tj. sensorami, czujnikami, kamerami. W ten sposób staje się podstawą do powstania Cyfrowej Fabryki oraz Cyfrowego Bliźniaka. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość zbierania, błyskawicznego przetwarzania i biznesowego wykorzystywania aktualnych danych z Twojej fabryki.

Jak tworzymy Twoją Cyfrową Fabrykę?

Poznaj podstawowe etapy w procesie powstawania Cyfrowej Fabryki:

Consulting


 • Indywidualnie analizujemy potrzeby każdego klienta.
 • Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie odtworzeniowe (scan2bim), proponujemy optymalne rozwiązania i najkorzystniejsze technologie w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa.
 • Precyzujemy budżet i przedstawiamy dopasowaną ofertę.

Odtworzenie dokumentacji 2D i 3D, modele 3D BIM – podstawa do stworzenia Cyfrowego Bliźniaka dla fabryki w różnych poziomach szczegółowości.


 • Skanowanie 3D w celu precyzyjnej inwentaryzacji całego obiektu wraz z infrastrukturą.
 • Modelowanie 3D BIM zasobów (link do podstrony) z osobno zdefiniowanymi właściwościami każdego elementami obiektu.
 • Weryfikacja i uporządkowanie istniejącej dokumentacji 2D.
 • Przygotowanie modelu 3D na podstawie dokumentacji 2D (np. projektu wykonawczego).

Integracja systemów – zapewnienie płynności pracy w ramach Digital Plant.


 • Integracja modelu 3D z Internetem Rzeczy (IoT).
 • Dostęp do rzeczywistych i aktualnych danych w chmurze.
 • W Cyfrowej Fabryce wszystkie procesy znajdują się pod kontrolą systemów teleinformatycznych, co pozwala na ich bieżący monitoring, analizę oraz optymalizację.

Cyfrowa Fabryka - Jak na tym skorzystasz?

Udoskonalanie wydajności

 • Szybkie wyliczenia dla kluczowych parametrów produkcji (czas dostawy elementów między sekcjami linii produkcyjnej, poziom zużycia energii maszyn, kolizyjność szlaków transportowych).
 • Generowanie różnorodnych analiz i wariantów układów produkcyjnych na bazie algorytmów oraz przypisanych danych. Scenariusze te tworzą automatyczne raporty z odpowiednio zredefiniowanymi współczynnikami KPI.
 • Sieć wzajemnych połączeń umożliwia współpracę inteligentnych urządzeń, co pozwala na szybszą reakcję na zmiany.

Transparentność i kontrola produkcji

 • Wirtualna inspekcja fabryki, przekazywanie informacji o terminach kontroli, alarmowanie o usterkach, poziomie zużycia zasobów, stały monitoring procesu w każdym odcinku pracy.
 • Tworzenie cyfrowej instrukcji pracy, która ułatwia pracownikom wdrożenie na nowym stanowisku w ramach elastycznej rotacji zespołu.
 • Stała dostępność do aktualizowanych danych o wydajności i poziomie eksploatacji zasobów sprzętowych, materiałowych, ludzkich.

Archiwizacja i stały dostęp do edycji zasobów

 • Wszystkie zasoby fabryki są zdigitalizowane i zarchiwizowane w cyfrowej bibliotece w postaci modeli 3D o określonym poziomie szczegółowości (LOD). Można z nich korzystać podczas prac modernizacyjnych, przeprojektowywaniu obiektu oraz usprawnianiu bieżących procesów.
 • Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów poszczególnych zdigitalizowanych zasobów (kopiowanie, modyfikacje z szablonu) w wirtualnym modelu fabryki.

Projektowanie i modernizacje

 • Precyzyjne cyfrowe odtworzenie planowanego układu przestrzennego obiektu, dzięki elastycznemu umiejscawianiu modeli 3D na planie wirtualnej fabryki.
 • Uzyskanie pełnej i zweryfikowanej dokumentacji architektonicznej umożliwia rozbudowę obiektu oraz może stanowić punkt wyjścia do projektowania kolejnych realizacji w oparciu o model wyjściowy.
 • Minimalizacja kolizji między funkcjonującymi a projektowanymi urządzeniami, szlakami komunikacyjnymi, maszynami. Modyfikacja układu instalacji, tras kablowych, linii produkcyjnych.

Zainteresowany ideą Przemysłu 4.0?

Skontaktuj się z nami, by uzyskać wycenę Twojego modelu Cyfrowej Fabryki w SCAN 3D.

Kontakt