Home > Oferty > Dokumentacja architektoniczna ze skaningu 3D

Dokumentacja architektoniczna ze skaningu 3D


Dokumentacja architektoniczna ze skanowania 3D to coraz powszechniej stosowane przez inwestorów narzędzie w pracach projektowych. Opracowujemy ją z chmury punków lub modelu 3D. Oszczędza czas pozyskiwania danych. Gwarantuje precyzję pomiaru i uzyskanie kompleksowych informacji łatwych do dalszej obróbki. Wykorzystasz ją w tworzeniu dokumentacji projektowej oraz powykonawczej. Użyjesz do kreślenia rzutów, przekrojów, rysunków elementów konstrukcji, skomplikowanych elewacji lub innych detali. Ułatwi archiwizację i inwentaryzację geometrii przy modernizacjach. Sprawdź możliwości w SCAN 3D.

Dokumentacja architektoniczna 2D – pozyskiwanie danych

Jak najefektywniej wykorzystać w opracowaniu dokumentacji ogromną ilość danych przestrzennych, które pozyskujemy w procesie skanowania laserowego 3D?

1

Opracowania z chmury punków

Jeśli dokumentację 2D tworzymy bezpośrednio z chmury punktów, czyli bez wcześniejszego wykonania modelu 3D, zawsze będzie to produkt „kompromisowy”. Przekazuje uproszczoną informację z chmury punktów (przekrój na zadanym poziomie, rzuty, obrysy itp.) w rysunku płaskim, ale wykonywana jest niezależnie dla każdego miejsca cięcia. Jeśli dany projekt wymaga wygenerowania dużej liczby danych, czas realizacji zlecenia w tej technologii może się wydłużyć.

2

Opracowania 2D z modelu 3D

Przy wyborze dokumentacji architektonicznej 2D, którą generujemy na podstawie przygotowanego wcześniej modelu 3D, mamy dowolność w wyborze miejsc cięć. Wszystko, co zostało zamodelowane, może zostać przedstawione na dowolnej ilości rysunków 2D. W modelu możemy także umieszczać informacje „niegeometryczne” – opisy, które mogą mieć znaczenie w procesie projektowania.

Dokumentacja dla architektury – optymalny zakres usługi

Technologia daje nam szerokie możliwości działania. Możemy więc odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby inwestorów i projektantów. W przypadku opracowywania dokumentacji architektonicznej budynków sugerujemy wybór poniższych rozwiązań:

 • Wykonanie przez SCAN 3D niezbędnych pomiarów z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D, fotogrametrii oraz georadaru.
 • Opracowanie dla klienta modelu 3D w zakresie konstrukcji i architektury, a także układu urządzeń oraz instalacji MEP i HVAC.
 • Wygenerowane na podstawie modelu 3D rysunków 2D.
 • Wyodrębnienie rysunków 2D dla elewacji i skomplikowanych detali jako uzupełnienie opracowywanej dokumentacji.

Dokumentacja techniczna – jak jeszcze wykorzystasz dane?

Skanowanie 3D świetnie sprawdza się jako narzędzie do opracowania dokumentacji architektonicznej obiektów nowo powstałych lub zabytkowych. Możesz wykorzystać je do przygotowania także inny baz danych:

 • dokumentacji konserwatorskiej,
 • layoutów obiektów przemysłowych,
 • aktualizacji mapy geodezyjnej o infrastrukturę podziemną,
 • niwelacji terenu,
 • dokumentacji prefabrykacyjnej
 • danych przestrzennych tj. pionowości obiektów, ugięcia, deformacji.

Jakie produkty końcowe u nas zamówisz?

Każdorazowo przed podjęciem prac ustalamy z klientem wymagany poziom szczegółowości dostarczanych produktów końcowych. Te dane są niezbędne do ustalenia wyceny zlecenia oraz określenia terminu realizacji projektu, ze względu na czas potrzebny do obróbki dużej ilości danych. Jakie formaty dostarczamy?

 • Dokumentację architektoniczną 2D możemy dostarczyć w plikach DWG oraz PDF.
 • Opracowanie w 3D, wedle życzenia klienta, możemy udostępnić dodatkowo jako:
  • modele 3D BIM – Revit, IFC, ArchiCAD, Cadmatic, PDMS,
  • modele MESH – OBJ, PLY, STL,
  • modele 3D DWG,
  • chmurę punków.

Wykorzystaj skaning 3D do tworzenia dokumentacji architektonicznej własnej inwestycji.

Skontaktuj się z nami, a wybierzemy najkorzystniejszy wariant dla Ciebie.

Kontakt