Home > Oferty > Usługi georadarem 2D, 3D

Usługi georadarem 2D, 3D


Oferujemy usługi georadarem z dokładnością pomiarową do kilku centymetrów. Dzięki nim otrzymasz dane o infrastrukturze podziemnej, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych, pomiarowych czy inwentaryzacyjnych. Wykrywamy elementy znajdujące się nawet poniżej 6 metrów pod powierzchnią. Dostarczamy opracowania w formacie dokumentacji 2D lub modeli 3D. Sprawdź, co na tym zyskasz.

Usługi georadarem – opis technologii

Georadar GPR to bezinwazyjna i mobilna metoda pozyskania wysokorozdzielczych danych o elementach występujących pod powierzchnią badanego terenu (ziemi, wody, drewna, asfaltu i innych płaszczyzn). Wykorzystuje informacje zebrane przez rejestrację odbicia fal elektromagnetycznych od warstw o innych własnościach dielektrycznych.

Usługi georadarem realizujemy wygodnym w manewrowaniu dwuantenowym georadarem Leica DS2000. Pozwala on na:

 • Mapowanie struktur podziemnych.
 • Wykrywanie istniejących elementów infrastruktury pod planowanym placem budowy.
 • Lokalizowanie uszkodzeń.
 • Realizacją wielu innych specjalistycznych zadań detekcyjnych podczas różnorodnych prac terenowych.

Badanie przebiegu i głębokości elementów, wykonywane georadarem, poprzedzamy detekcją w terenie. Na tym etapie prac analizowane są wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne itp.

Jak skorzystasz i gdzie zastosujesz?

Szczegółowa charakterystyka infrastruktury podziemnej jest często kluczowym etapem prac projektowych dla licznych branż. Wykonywane przez nas usługi georadarem pozwalają inwestorom uniknąć kolizji wynikających z braku wiedzy o sytuacji pod powierzchnią. Dzięki temu mogą  zniwelować ewentualne koszty zmian projektowych czy wyeliminować zagrożenie wstrzymania prac budowlanych. Zebrane dane nie tylko minimalizują ryzyko inwestycyjne, ale pozwalają opracować optymalne technologicznie i kosztowo rozwiązania konstrukcyjne czy logistyczne do dalszych prac. Realizujemy opracowania dla inżynierii budowlanej, różnorodnych gałęzi przemysłu, archeologii, budownictwa, ochrony środowiska, kryminalistyki, geotechniki. Co zweryfikujemy dzięki usługom georadarem?

 • Obecność, stan i powierzchnię różnorodnych instalacji, rur, kabli, światłowodów, istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, wodociągów.
 • Obszar, jaki zajmują dawne fundamenty, pustki budowlane, piwnice, uskoki.
 • Występowanie i stan techniczny zbrojeń, kotew, pali i innych systemów wzmocnień wykopów.
 • Stan dróg, mostów, torów, pasów startowych.
 • Struktury ruin, mogił, miejsc pochówku.
 • Lokalizację anomalii powierzchniowych dla prac geotechnicznych.
 • Miejsca niebezpiecznych wycieków, składowisk odpadów, substancji toksycznych.

Skuteczna detekcja infrastruktury podziemnej Twojej inwestycji – jak działamy?

Usługi georadarem wykonujemy w ścisłej współpracy z klientem. Aby zapewnić jak największą dokładność danych przestrzennych o podziemnym terenie lub obiekcie, prace realizujemy w kilku krokach.

 • Wysłuchanie i zrozumienia potrzeby klienta.
 • Dobór odpowiedniej technologii detekcyjnej.
 • Ścisła współpraca z klientem.
 • Zgromadzenie i weryfikacja dostępnej dokumentacji.
 • Detekcja infrastruktury podziemnej w terenie z wykorzystaniem georadaru i lokalizatorów
 • Pomiar przestrzenny zlokalizowanych obiektów infrastruktury podziemnej oraz innych obiektów metodami geodezyjnymi.
 • Skompletowanie i połączenie pozyskanych danych wraz z opracowaniem modelu 3D BIM, mapy do celów projektowych oraz innych opracowań.

Co u nas zamówisz? Produkty 2D i 3D z detekcji georadarem

Szeroki zakres oferowanych usług georadarem pozwala nam opracować produkty końcowe optymalnie dopasowane do potrzeb klientów:

 • Mapy i analizy przestrzenne terenu.
 • Raporty o stanie uzbrojenia podziemnego terenu.
 • Pomiary i aktualizacje danych o infrastrukturze podziemnej.
 • Modele 3D BIM
 • Wizualizacje

Potrzebne usługi georadarem?

Wybierz produkt dla siebie i zamów usługę w SCAN 3D.

Kontakt