Skanowanie 3D groty w ramach szkolenia

Wraz z uczniami Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi zgłębiano tajniki skanowania laserowego oraz fotogrametrii. Studenci zostali poinstruowani, w jaki sposób dobierać odpowiednie stanowiska pomiarowe oraz na co zwrócić uwagę podczas wykonywania zdjęć. Założono 20 stanowisk pomiarowych oraz wykonano ponad 1 000 zdjęć. Wyniki wizualizowano przy użyciu niezawodnego Reality Capture. Szczególną uwagę warto zwrócić na wysokiej jakości teksturę uzyskanego modelu.

Jak widać, połączenie takich rodzajów pomiarów, nadaje się nie tylko do odtworzenia obiektów infrastruktury, ale również do wizualizowania obiektów pochodzenia naturalnego o skomplikowanej strukturze.

Korzyści:

  • oszczędność czasu poświęconego na przeprowadzenie pomiarów;
  • wysoka dokładność opracowania;
  • ciekawe wizualizacje – podstawa do promocji i prezentacji istniejących obiektów;
  • możliwość przeniesienia się do rzeczywistości wirtualnej (VR) czy rozszerzonej (AR).
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
Zdjecie 10
Zdjecie 11
Zdjecie 12
previous arrow
next arrow
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6
Zdjecie 7
Zdjecie 8
Zdjecie 9
Zdjecie 10
Zdjecie 11
Zdjecie 12
previous arrow
next arrow