Skanowanie 3D i model 3D CAD – Elektrownia Wodna Dychów

Elektrownia szczytowo-pompowa to jedna z 17 elektrowni składających się na Zespół Elektrowni Wodnych Dychów. Zespół ten jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej. Elektrownia w Dychowie stanowi główny element w systemie hydrowęzła dychowskiego i przetwarza energię potencjalną wody dopływu rzeki Bóbr.

Urządzenia techniczne tworzące, zakład energii odnawialnej, ze względu na bezustanną pracę wymagają ciągłej kontroli oraz renowacji. Aby pozyskać aktualną dokumentację techniczką rury wchodzącej w wyposażenia Elektrowni w Dychowie, wykonano 114 skanów. Całość procesu pomiarowego wyniosła zaledwie kilka godzin, pozyskana tą metodą chmura punktów stanowiła bazę do wykonania modelu 3D rury, która miała ulec wymianie.

Powierzchnia skanowania: 756m2

Korzyści:

  • dokładność pomiaru: +/- 5 mm;
  • szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna- budowlana;
  • minimalizacja kosztów poprzez unikniecie przerwania prac na terenie mierzonego obiektu oraz poprzez wyeliminowanie ewentualnych kolizji na etapie realizacji projektu bazującego na nieaktualnej dokumentacji technicznej inwestycji;
  • oszczędność czasu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody pomiaru inwentaryzacyjnego;
  • model 3D dostarczający niezbędne dane techniczne, umożliwiający odpowiednią eksploatacje obiektów.
Dychów 1
Dychów 2
Dychów 3
Dychów 4
Dychów 5
Dychów 6
Dychów 7
previous arrow
next arrow
Dychów 1
Dychów 2
Dychów 3
Dychów 4
Dychów 5
Dychów 6
Dychów 7
previous arrow
next arrow