Skanowanie 3D statków Uniscout i Unistar

Pomiar skanerem laserowym jest coraz częściej stosowanym sposobem pozyskania przestrzennych danych o statku, głównie ze względu na bezinwazyjny, szybki i precyzyjny pomiar. Pozwala to zminimalizować koszty, nie wymusza wyłączenia obiektów pływających z pracy i zapewnia wysoką dokładność efektów końcowych.

W marcu 2018 roku firma Scan 3D stanęła przed zadaniem pozyskania danych i wykonania modeli 3D dwóch statków- Uniscout i Unistar. Wykonaliśmy 40 skanów na Uniscoucie i 45 skanów na Unistarze. Zostały utworzone modele 3D w programie Autodesk Inventor, zawierały informację o rozmieszczeniu urządzeń i maszyn. Modele 3D posłużyły do bezkolizyjnego zaprojektowania BWTS (Ballast Water Tretment System) – Systemu Uzdatniania Wody Balastowej. System ten usuwa organizmy biologiczne (zooplankton, bakterie i glony) z wody balastowej. Specjalne lampy UV zmniejszają ryzyko zachwiania bioróżnorodności, spowodowane wypuszczaniem wody balastowej  w wodach oddalonych o tysiące mil od miejsca poboru.

Korzyści:

  • szybki pomiar podczas przeładunku statku
  • odporność sprzętu na utrudnione warunki pracy
  • prace projektowe ograniczone wyłącznie do prac kameralnych
  • modele wykorzystane do projektowania optymalnych rozwiązań.

2018-03-XYZUniscout_1
2018-03-XYZUniscout_2
2018-03-XYZUniscout_3
2018-03-XYZUniscout_4
2018-03-XYZUniscout_6
2018-03-UNISTAR_5
2018-03-UNISTAR_1
2018-03-UNISTAR_9
2018-03-UNISTAR_7
2018-03-UNISTAR_3
previous arrow
next arrow
2018-03-XYZUniscout_1
2018-03-XYZUniscout_2
2018-03-XYZUniscout_3
2018-03-XYZUniscout_4
2018-03-XYZUniscout_6
2018-03-UNISTAR_5
2018-03-UNISTAR_1
2018-03-UNISTAR_9
2018-03-UNISTAR_7
2018-03-UNISTAR_3
previous arrow
next arrow