Inwentaryzacja linii produkcyjnej w Toruniu – skanowanie 3D

Prowadzone prace modernizacyjne mające na celu zwiększenie produktywności hali produkcyjnej, skłoniły inwestorów do wykorzystania technologii skanowania laserowego. Skanowanie 3D miało na celu kompleksowe pozyskanie danych przestrzennych modernizowanej linii produkcyjnej wraz z opracowaniem inteligentnego modelu 3D.

W trakcie 1 dnia pomiarowego wykonaliśmy 39 skanów, nie wstrzymując przy tym bieżącej produkcji, ani innych prowadzonych prac. Dokładność opracowania  wyniosła +/- 5mm. Dodatkowo przygotowaliśmy WebShare (panoramiczne obrazy), które umożliwiają przeglądanie zeskanowanego obiektu, wykonywania pomiarów oraz wyznaczanie współrzędnych w układzie lokalnym.

Korzyści:

  • przestrzenny pomiar wykonany w 1 dzień – nieporównywalny czas z metodami tradycyjnymi;
  • niewstrzymywanie produkcji ani innych prowadzonych prac;
  • dokładność opracowania +/- 5mm;
  • wykonanie inteligentnego modelu 3D – informacja o właściwościach użytego materiału;
  • wyeliminowanie możliwych kolizji na etapie projektowania – dobór urządzeń, prefabrykacja instalacji;
  • sprawdzenie  możliwości obciążenia istniejących konstrukcji;
  • WebShare – wysokorozdzielcze panoramiczne sceny;
  • możliwość wykonania dokumentacji 2D rzutów, przekrojów.

Skanowanie 3D - Model 3D BIM
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Model 3D BIM
Skanowanie 3D - Model 3D BIM
previous arrow
next arrow
Skanowanie 3D - Model 3D BIM
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Chmura punktów
Skanowanie 3D - Model 3D BIM
Skanowanie 3D - Model 3D BIM
previous arrow
next arrow