Home > Oferty > Skaning 3D Marine & Offshore

Skaning 3D Marine & Offshore


Na statkach przemysłowych, transportowych, pasażerskich często występuje konieczność wykonania napraw i modyfikacji w trybie doraźnym, podczas rejsu. Pojawienie się nowych elementów lub zmiana położenia istniejących komponentów nie jest na bieżąco wprowadzana do dokumentacji jednostki. I tu z pomocą przychodzi skanowanie laserowe 3D. W szybki i bardzo dokładny sposób jesteśmy w stanie pomierzyć wszystkie potrzebne elementy i urządzenia niezbędne do prac projektowych, bez wstrzymywania pracy jednostki lub ingerencji w tryb zadań załogi. Sprawdź możliwości skaningu 3D dla branży Marine.

Skaning 3D dla budownictwa i transportu morskiego – jak skorzystasz?

Wdrażanie systemów BWTS i SCRUBBER


  • Szybki pomiar pozwalający na precyzyjne zaplanowanie prac.
  • Ograniczenie ingerencji w zastałe systemy do minimum.
  • Optymalizacja typu „koszt-funkcjonalność”.

Inwentaryzacja 3D


  • Pozyskanie kompleksowych danych przestrzennych o jednostce.
  • Możliwość dalszej obróbki raz zebranych danych wedle potrzeb.
  • Usprawnienie prac projektowych i modernizacyjnych.

Inspekcje 3D


  • Efektywna i szczegółowa kontrola bezpieczeństwa.
  • Wirtualna inspekcja obiektu.
  • Raport kolizji, badania deformacji.

Implementacje systemów oczyszczania wód balastowych (BWST) i układów oczyszczania spalin (SCRUBBER)

Tworzenie systemów BWTS i SCRUBBER z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D pozwala zredukować do minimum zmiany aranżacyjne w przedziale maszynowym siłowni okrętowych. Projektowanie oparte na wygenerowanej w skaningu 3D chmurze punktów jest niezwykle dokładne i efektywne. Raz przygotowana chmura punktów siłowni okrętowej może być wykorzystana na każdym etapie modyfikacji – od studium wykonywalności, aż do projektu roboczego. Jest to również cenny element w procesie kompletowania dokumentacji zdawczej po wykonanej przebudowie. Dostosowanie systemów do nowych regulacji nie będzie wymagało bowiem dużej ingerencji i zaburzenia rytmu pracy jednostki.

Inwentaryzacja 3D

Na podstawie chmury punktów, pozyskanej w ramach skanowania laserowego 3D, opracowujemy w pełni interaktywne oraz szczegółowe modele 3D całych jednostek. Dzięki tej technologii armatorzy otrzymują precyzyjną wizualizację i dokumentację swoich nowych inwestycji, co stanowi bardzo cenny składnik ogólnej dokumentacji zdawczej statku. Bazy danych 3D usprawniają także realizację dalszych zaawansowanych prac projektowych nad optymalnymi systemami, zdalną weryfikację i testowanie planowanych rozwiązań, modyfikację jednostek.

Inspekcje 3D

Wykorzystanie skanera laserowego do zebrania dokumentacji fotograficznej jednostki w ramach inspekcji statku całkowicie zmienia znaczenie i podnosi jakość wykonywanej kontroli. Pojedyncze zdjęcie, nie zawsze jest bowiem w stanie w pełni zarejestrować wszystkie istotne aspekty wizyty na jednostce. Taką szczegółowość i elastyczność w dostosowaniu produktów końcowych do potrzeb inwestora zapewnia skaning 3D. Przygotowujemy panoramy 360 wraz z mapą pozycji skanera oraz możliwością pomiarów 3D, dzięki którym biuro projektowe otrzymuje dokumentację kompaktową i praktyczną, a przede wszystkim w pełni metryczną.

Potrzebujesz raporty dla implementacji systemów BTWS, SCRUBBER?

Zamów usługi z kategorii Marine & Offshore w SCAN 3D.

Kontakt