Skanowanie 3D zbiorników paliwowych statku

Kolejny raz wykorzystaliśmy skanowanie 3D w przemyśle okrętowym. Zeskanowane zostały zbiorniki paliwowe znajdujące się w kadłubie statku. Utrudnione warunki pracy (brak oświetlenia, niestabilne, śliskie powierzchnie) ograniczały wybór sprzętu i metod pomiarowych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego skanera i statywu udało się zredukować ograniczenia.

Na podstawie chmury punktów zostały wykonane szczegółowe modele 3D każdego ze zbiorników. Dzięki modelom obliczyliśmy objętości tanków. W wygenerowanym raporcie została dodatkowo zamieszczona informacja o  wartości objętości przy wzroście wysokości o 10 cm.

Korzyści:

  • przestrzenny pomiar wykonany w 1 dzień – nieporównywalny czas z metodami tradycyjnymi;
  • praca skanera nie wstrzymuje prowadzonych prac modernizacyjnych i naprawczych;
  • odporność sprzętu na utrudnione warunki pracy;
  • wizualizacja 3D – model 3D;
  • raport objętości.
Zbiorniki 1
Zbiorniki 2
Zbiorniki 6
Zbiorniki 7
Zbiorniki 3
Zbiorniki 4
Zbiorniki 5
Zbiorniki 8
previous arrow
next arrow
Zbiorniki 1
Zbiorniki 2
Zbiorniki 6
Zbiorniki 7
Zbiorniki 3
Zbiorniki 4
Zbiorniki 5
Zbiorniki 8
previous arrow
next arrow