MARINE & OFFSHORE

Red opal mesh
oceanograf
UNISCOUT - kopiuj
UNISCOUT
UNISCOUT - kopiuj
Aurora
STATEK + SKANER
previous arrow
next arrow
Shadow

IMPLEMENTACJE SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA WÓD BALASTOWYCH (BWTS) I UKŁADÓW OCZYSZCZANIA SPALIN (SCRUBBER)

Główne modyfikacje wykonywane w rejonach siłowni okrętowych wynikają z planowanych regulacji dotyczących systemów oczyszczaniu wód balastowych i układów czyszczenia spalin. Wdrożenie obu tych modyfikacji wymaga znacznych zmian aranżacyjnych w przedziale maszynowym, i jeżeli całość ma zakończyć się sukcesem, to ogólna ingerencja w istniejące systemy powinna zostać zredukowana do niezbędnego minimum.

Korzystając z technologii skanowania 3D, można dokonać optymalizacji typu „koszt-funkcjonalność” wprowadzanych modyfikacji.

Projektowanie oparte na chmurze punktów jest niezwykle dokładne i efektywne, raz przygotowana chmura punktów siłowni okrętowej, może być wykorzystana na każdym etapie modyfikacji – od studium wykonywalności, aż do projektu roboczego. Jest to również cenny element stanowiący rodzaj dokumentacji zdawczej po wykonanej przebudowie.

DROBNE MODYFIKACJE SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

Istnieje też znaczna część modyfikacji nie wymagająca tak dużych zmian jak w przypadkach systemów oczyszczania wód balastowych i układów oczyszczania spalin. Wiele spośród mniejszych modyfikacji może być wykonana nawet podczas rejsu statku. Tego rodzaju zmiany powinny być wprowadzane szybko i efektywnie. Zespół projektowy wyposażony w technologię skanowania 3D, jest w stanie przeprowadzić cały proces projektowy bardzo sprawnie i przy minimalnym zaangażowaniu załogi. Liczba inspekcji może także zostać zredukowana, a po każdej z nich zespól projektowy otrzymuje kompletny zestaw danych wsadowych do przyszłego projektowania.

INWENTARYZACJA 3D

W dzisiejszych czasach armatorzy często otrzymują modele 3D swoich nowych budów, stanowi to bardzo cenny składnik ogólnej dokumentacji zdawczej statku. Realizacje z lat ubiegłych niestety najczęściej nie posiadają interaktywnego modelu 3D całej jednostki. Technologia skanowania laserowego stanowi najlepszą metodę do tego, aby takie braki nadrobić, dzięki przygotowaniu w pełni interaktywnego i szczegółowego modelu 3D, na podstawie otrzymanej chmury punktów.

INSPEKCJE 3D

Dokumentacja fotograficzna stanowi istotny element danych z przeprowadzonej na statku inspekcji, jednak pojedyncze zdjęcie, nie zawsze jest w stanie w pełni zarejestrować wszystkich istotnych aspektów wizyty na jednostce. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, przy wykorzystaniu skanera laserowego, całkowicie zmienia znaczenie i podnosi jakość pojedynczej inspekcji. Przygotowując panoramy 360 wraz z mapa pozycji skanera, możliwością pomiarów 3D, biuro projektowe otrzymuje dokumentacje kompaktową i praktyczną a przede wszystkim w pełni metryczną.