INŻYNIERIA ODWROTNA

propellerInżynieria odwrotna jest procesem odtworzenia modelu 3D na podstawie fizycznie istniejącego detalu, wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i jego ponownym wytworzeniem.

Problem pojawia się, gdy dysponują Państwo jedynie fizycznym prototypem, rzeźbą, dziełem , urządzeniem lub jego częścią bez dokumentacji niezbędnej do jego sprefabrykowania. W swej pracy do Państwa zadań wykorzystuje ultra precyzyjne skanery Smarttech, których dokładność sięga kilkunastu mikronów z gęstością pomiarową nawet do 2000 pkt/mm2 odzwierciedlą nawet najbardziej skomplikowaną powierzchnię.

scan_3d_Inzynieria_odwrotna_walekTechnologia pomiarowa Smarttech wychodzi na przeciw projektantom, inżynierom i artystom. Dysponując dokładnym modelem 3D mogą Państwo zoptymalizować i dalej rozwijać istniejący detal, produkt. Przeprowadzenie kontroli jakości wprowadzonych zmian, symulacje procesów zachodzących w rzeczywistości, nie były tak łatwe.

Inżynieria odwrotna może dotyczyć również obiektów wielkogabarytowych tj. instalacje przemysłowe, urządzenia itp. Bardzo dobrym przykładem są rafinerie, silosy, fabryki z liniami produkcyjnymi oraz konstrukcje stalowe/drewniane. Większość z nich wybudowana została 30-40 lat temu. Ich dokumentacja bardzo często jest zdezaktualizowana lub znikoma. Przy tak dużych obiektach, przestrzenna informacja o całości systemów jest bardzo cennym narzędziem pracy.

Zastosowanie:

 • Ultraszybkie odtworzenie zniszczonego elementu lub nowego produktu przez drukarkę 3D
 • Precyzyjny model 3D odzwierciadlający najbardziej skomplikowana geometrię elementu/obiektu
 • Wykrywanie kolizji nowego systemu/konstrukcji z istniejącymi obiektami już na etapie projektowania
 • Model BIM – więcej informacji
  • zarządzanie informacją o obiekcie przemysłowym, użytkowym itp.
  • planowanie modernizacji na aktualnych danych
  • zmniejszenie kosztów zarządzania obiektem do minimum
 • Profesjonalne prezentacje 3D elementów na stronie www
 • Implementacja modeli 3D do rzeczywistości rozszerzonej

Produkt końcowy:

 • model MESH STL lub OBJ z rzeczywistą teksturą
 • powierzchniowy lub bryłowy model w formacie IGS/STEP
 • dokumentacja 2D i 3D, zawierająca z wymiarowane przekroje w dowolnym miejscu obiektu
 • model 3D przygotowany do wykonania obliczeń statycznych i dynamicznych
 • model 3D gotowy do bezpośredniego drukowania 3D
 • mapa odchyleń opracowanego modelu 3D – porównanie utworzonego modelu 3D z chmurą punktów
 • porównanie modelu CAD ze zmierzonym detalem – mapa odchyłek na modelu 3D

Zachęcam do zapoznania się z poszczególnymi przypadkami dziedzin, w których skanowanie 3D jest wykorzystywane. Jeżeli chcą Państwo wykorzystać moje usługi w swoich projektach, bardzo proszę o kontakt. Każde zapytanie dokładnie przeanalizuję z Państwem, w celu znalezienia najefektywniejszego rozwiązania.