Home > Oferty > Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna


Inżynieria odwrotna, wykorzystując skanowanie 3D, prowadzi nas w kierunku przeciwnym niż standardowy w inżynierii – czyli od produktu do projektu. Dzięki niej jesteśmy w stanie odtworzyć dokumentację 2D i stworzyć modele 3D detalu lub całego produktu na podstawie wersji cyfrowej obiektu. To szczególnie ważne, gdy nie dysponujemy dokumentacją techniczną lub chcemy minimalizować koszty i czas napraw, testów czy wdrożeń elementów. W dobie Przemysłu 4.0 inżynieria odwrotna staje się więc nieodzownym etapem usprawniania procesu produkcji. Wprowadź swoją firmę w nową erę innowacji ze SCAN 3D.

Inżynieria odwrotna – opis technologii

Punktem wyjścia jest tutaj skanowanie precyzyjne 3D. Pozwala nam ono odwzorować całą geometrię mierzonego detalu. Z gęstej, wysokorozdzielczej chmury punktów tworzymy modele MESH (siatki trójkątów). W kolejnym kroku, czyli docelowym procesie inżynierii odwrotnej, budujemy szczegółowy model 3D (np. model CAD). Do tego celu stosujemy specjalistyczne oprogramowanie, które przekształca siatkę puntów w parametryczny model 3D. To baza do prowadzenia dalszych prac projektowych nad komponentami, optymalizacji ich konstrukcji, czy analizy poszczególnych parametrów użytkowych. Na podstawie modelu 3D opracowujemy także dokumentację 2D produktu, aby klient miał stały dostęp do brakujących danych.

Jak na tym skorzystasz?

Inżynieria odwrotna zrewolucjonizowała funkcjonowanie wielu sektorów przemysłu. Od usprawnienia codziennej pracy projektowej i produkcyjnej po optymalizację projektów inwestycyjnych. Wirtualne  modele 3D urządzeń lub ich detali umożliwiają:

 • Modyfikację i przeprojektowywanie części.
 • Odtworzenie odlewów, wytłoczeń, krzywek.
 • Produkcję zamienników.
 • Optymalizację funkcjonowania elementów lub całych produktów.
 • Kontrolę jakości detali.
 • Porównanie modelu CAD ze zmierzonym detalem.
 • Symulacje prototypów bez ponoszenia nadmiernych kosztów.
 • Uzupełnienie lub stworzenie dokumentacji 2D.
 • Uruchomienie produkcji komponentów wykonanych ręcznie lub nieposiadających dokumentacji.
 • Uzyskanie produktów o skomplikowanej geometrii lub posiadających miejsca trudno dostępne dla innych technik pomiarowych.
 • Odtworzenie produktu z elementów uszkodzonych, niekompletnych wyeksploatowanych.
 • Opracowanie części składających się z małych detali z dużą ilością unikatowych szczegółów.
 • Odwzorowanie komponentów, które nie są już dostępne w sprzedaży, po aktualizacji produkcji itp.

Jak pozyskujemy i przetwarzamy dane?

Proces skanowania laserowego 3D, niezbędny dla prowadzenia prac w ramach inżynierii odwrotnej, realizujemy przy pomocy:

 • Skanerów ręcznych Artec Eva o rozdzielczości chmury punktów 2 pkt/mm2 z dokładnością pomiarową 0,1 mm.
 • Ramienia pomiarowego z laserową nasadką skanującą.
 • Skanera mobilnego NavVis VLX.

Chmurę punktów, pozyskaną w skaningu 3D, przetwarzamy w specjalistycznym oprogramowaniu Geomagic Design X na siatkę trójkątów (modele MESH 3D), w dostępnych formatach *stl, *ply, *obj oraz *asc. Następnie dostosowujemy produkty końcowe do potrzeb i wytycznych klienta.

Jakie produkty u nas zamówisz?

Inżynieria odwrotna to czasochłonny, ale niezwykle opłacalny i efektywny proces obróbki danych przestrzennych. Szczegółowość modeli pozwala bowiem na ich dalsze swobodne edytowanie pod konkretne cele. Wśród popularnych produktów wynikowych zapewniamy m.in.: 

 • Precyzyjny powierzchniowy lub bryłowy model 3D CAD w formatach *iges, *step, *.x_t; itp.
 • Dokumentację 2D i 3D, zawierającą zwymiarowane przekroje w dowolnym miejscu detalu.
 • Model 3D przygotowany do wykonania obliczeń statycznych i dynamicznych.
 • Kolorową mapę odchyłek.
 • Raport kontroli jakości 3D.

Nie daj się wyprzedzić konkurencji!

Skorzystaj z możliwości, jakie daje inżynieria odwrotna z usługami SCAN 3D.

Kontakt