ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE
3D SCANNING & REVERSE ENGINEERING

KOMPLEKSOWE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
POMIAROWE W TECHNOLOGII 3D

Skanowanie 3D jest najnowocześniejszą formą pomiaru przestrzennego. W zależności od przedmiotu zamówienia, w wykorzystujemy głównie dwa typu instrumentów. Skanery laserowe firmy Faro, które wykorzystywane są do pomiarów przestrzennych obiektów o dużych gabarytach i powierzchniach. Ich dokładność wynosi +/- 1mm z zasięgiem pomiaru nawet do 70 m. Drugim typem są skanery optyczne firmy SMARTTECH, zapewniające dokładność rzędu kilkunastu mikronów z gęstością pomiaru sięgającą nawet 369 pkt/mm2. Odzwierciedlenie najdrobniejszych szczegółów nie stanowi najmniejszego problemu.

Technologia skanowania 3D jest wykorzystywana w architekturze, przemyśle, muzealnictwie, medycynie i wielu innych dziedzinach, dzięki możliwości cyfrowego odwzorowywania obiektów do modeli 3D, opracowania dokumentacji technicznej oraz projektowania w znacznie krótszym czasie.

NOWY STANDARD DANYCH

Skanowanie 3D wniosło nowy standard danych, jakim jest przestrzenna chmura punktów. W bardzo dużej ilości przypadków wystarcza ona do projektowania lub kontroli zbudowanego obiektu.

W darmowym oprogramowaniu można wykonać w wybranych miejscach przekroje, a następnie dokonywać pomiarów przestrzennych np:

  • kontroli wykonanych przedmiotów, prefabrykatów elementów konstrukcyjnych itp.
  • dokonywanie pomiarów, np. czy zachowano odpowiednią bezpieczną odległość np. skrajni toru

PEWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, PRECYZJA

Pozyskane dane w postaci przestrzennej chmury punktów mają charakter niezmienności i jednoznaczności. Skanery 3D dają wiarygodne dane informujące o pełnej geometrii obiektów.

Dlaczego warto wykorzystać skanowanie 3D w swoich projektach?

CZAS – czas pozyskania danych przestrzennych obiektu oraz opracowanie chmury punktów do finalnego produktu jest skrócone do minimum.

PRECYZJA – dokładność pozyskanej przestrzennej chmury punktów całej powierzchni detalu sięga kilkunastu mikronów, przy gęstości pomiaru nawet 369 pkt/mm2. Dokładność dla obiektów wielkogabarytowych to już +/- 1mm

UNIWERSALNOŚĆ – pozyskane oraz opracowane dane, bez problemu można wczytać do wszystkich profesjonalnych programów CAD

ZASIĘG – zasięg pomiaru sięga 130 m,  znacząco wpływając na czas pozyskiwania danych.

MOBILNOŚĆ – pomiar może być wykonany w każdym miejscu na Ziemi

BEZPIECZEŃSTWO

  • Wykorzystywany laser jest bezpieczny dla osób pracujących w otoczeniu skanera laserowego.
  • Skanery optyczne wykorzystują światło białe, w 100% nie ingerując w skanowany przedmiot.
  • Atest ATEX świadczący o możliwości wykorzystania skanera w obszarach zagrożonych wybuchem.